Tag: Stańczyki

Mosty w Stańczykach

Mosty kolejowe w Stańczykach wybudowano w latach 1912 – 1926. Most północny powstał w latach 1912 – 1914, a most południowy w latach 1923 – 1926. Koncepcja mostu podwójnego wywodzi się z doświadczeń Pierwszej Wojny Światowej. Most podwójny jest trudniejszy do zniszczenia przez artylerię i lotnictwo. Mosty w Stańczykach zwane są także akweduktami Puszczy Romnickiej […]