Tag: Janowiec

Janowiec

Janowiec - Rynek

Janowiec został lokowany w 1537 roku na gruntach wsi Serokomla. Prawo miejskie, magdeburskie, dzięki staraniom Piotra Firleja herbu Lewart, nadał król Zygmunt I Stary. Miasto posiadało własne władze miejskie oraz sądownictwo podlegające właścicielowi. Miasto położone było przy ważnej wiślanej przeprawie, niedaleko królewskiego Kazimierza. Splendoru miastu dodawał nowo wybudowany zamek oraz rozbudowany kościół parafialny. W okresie […]

Zamek w Janowcu

Będąc w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą należy obowiązkowo zajrzeć na drugą stronę Wisły do Janowca. Nad Janowcem góruje piękny zamek, a właściwie jego ruiny utrzymane w dobrym stanie. Zamek w Janowcu został zbudowany w latach 1508-1526 na wysokiej skarpie wiślanej przez Mikołaja Firleja (starostę kazimierskiego) oraz jego syna Fiotra Firleja (wojewodę ruskiego). Był to późnogotycko-renesansowy […]