Tag: Janowiec

Janowiec

Janowiec - Rynek

Janowiec został lokowany w 1537 roku na gruntach wsi Serokomla. Prawo miejskie, magdeburskie, dzięki staraniom Piotra Firleja herbu Lewart, nadał król Zygmunt I Stary. Miasto posiadało własne władze miejskie oraz sądownictwo podlegające właścicielowi. Miasto położone było przy ważnej wiślanej przeprawie, niedaleko królewskiego Kazimierza. Splendoru miastu dodawał nowo wybudowany zamek oraz rozbudowany kościół parafialny. W okresie […]