Krótki filmik pokazujący Chrzanów jesienią 1980 roku. Były to moje pierwsze ujęcia kamerą filmową, cudem radzieckiej techniki Łomo 217, 8mm.