Janowiec - Rynek
Janowiec – Rynek

Janowiec został lokowany w 1537 roku na gruntach wsi Serokomla. Prawo miejskie, magdeburskie, dzięki staraniom Piotra Firleja herbu Lewart, nadał król Zygmunt I Stary. Miasto posiadało własne władze miejskie oraz sądownictwo podlegające właścicielowi.
Miasto położone było przy ważnej wiślanej przeprawie, niedaleko królewskiego Kazimierza. Splendoru miastu dodawał nowo wybudowany zamek oraz rozbudowany kościół parafialny. W okresie świetności miasto posiadało murowany browar zlokalizowany przy rzece Plewce (obecnie ulica Praga). W Janowcu prócz kościoła katolickiego była także do drugiej wojny światowej bóżnica. W mieście są dwa cmentarze katolicki i żydowski. Miasto ze względu na swe strategiczne położenie było niszczone w trakcie kolejnych wojen przetaczających się przez ziemie polskie.
Obecnie to ciche małe miasteczko przycupnięte u podnóża ruin zamku Janowiec. W miasteczku jest kilka knajpek w których można dobrze zjeść. Warto także wybrać się na zamek i do kościoła parafialnego.

Janowiec - Rynek
Janowiec – Rynek
Janowiec - Rynek
Janowiec – Rynek
Janowiec kościół
Janowiec kościół
Janowiec
Janowiec
Janowiec zamek górujący nad miastem
Janowiec zamek górujący nad miastem