Pierwsza szkoła w Wawrze powstała w 1903 roku zbudowana przy Szosie Warszawsko-Brzeskiej (obecnie ul. Płowiecka 77, dawniej 71) . Zwana jest potocznie Murowanką. Budynek szkoły powstał dzięki staraniom mieszkańców.

Budynek z czerownej cegły skłądał się z jednej izby lekcyjnej oraz trzech małych pokoi, w kóych była kancelaria szkoły i mieszkania dla nauczycieli.
W tym małym budynku mieściła się na początku jednoklasowa szkoła początkowa, którea przekształciła się w czteroklasową, a w końcu siedmioklasową szkołę powszechną.
Przed budynkiem Murowanki stoi odsłonięty w 1930 roku pomnik poświęcony Józefowi Piłsudskiemu i poległym w obronie ojczyzny w latach 1918-1920.
Murowanka jest wpisana do gminnej ewidencji zabytków Miasta Stołecznego Warszawy.