Pałac w Siemiczynie (wcześniej Henryków – Heinrichsdorf) powstał w latach 1722 – 1726 jako budynek, w stylu barokowym, na planie podkowy z tarasem od strony wschodniej. Zbudował go Henning Berndt von der Goltz. W 1796 roku powstało południowe skrzydło pałacu, wzniesione przez przez ówczesnego właściciela posiadłości Heinricha Augusta von Arnim. Skrzydło północne jest o wiele późniejsze, powstało dopiero na początku XX wieku. Do czasów dzisiejszych zachowała się osiemnastowieczna więźba dachowa. Pałac pełnił funkcje mieszkalno reprezentacyjne.
Pałac otoczony jest przez park w stylu barokowym, założony w XVIII wieku. Powierzchnia całego zespołu parkowo-pałacowego to 3 ha. Do dziś zachowały się główne założenia osiowe: podjazd, pałac, salon ogrodowy z e stawem, gabinet ogrodowy obramowany starymi lipami, aleja grabowa, aleja lipowa.

Charakterystycznym elementem parku jest aleja grabowa ze sztucznie formowanym szpalerem drzew. Obecnie od 1945 roku mocno zaniedbana,ale widać charakterystyczne zniekształcenia konarów na wysokości dawnego formowania.
Pod częścią parku wiedzie tunel mający wejście koło stawu a wyjście za aleją grabową.
Park jest wpisany do rejestru zabytków.
Ciekawostką jest grobowiec dawnych właścicieli na terenie parku.
Z pałacem sąsiadują olbrzymie budynki gospodarcze, w których jest obecnie hotel.
Położenie pałacu wg. Google: https://goo.gl/maps/SgDb89z9NuG2