Pantenon w Rzymie to pierwotnie okrągła świątynia na Polu Marsowym powstała w 125 roku przez cesarza Hadriana.
Pantenon był poswięcony bóstwom planetarnym oraz ówcześnie panującemu cesarzowi.
W VII wieku Pantenon został przekształcony w kościół katolicki.
Pantenon to rotunda o średnicy 42m i o takiej samej wysokości.
Kopuła Pantenonu wykonana jest z niezbrojonego, monolitycznego betonu z centralnym otworem oświetlającym wnętrze.
Kopuła Pantenonu była do naszych czasów nawększą na świecie konstrukcją tego rodzaju.