Twierdza Modlin położona jest u zbiegu Wisły, Narwi i Wkry na północ od Warszawy.

Twierdza powstała w czasie wojen napoleońskich w 1806 roku z inicjatywy samego Napoleona. Została rozbudowana w późniejszym czasie przez carską Rosję.

Na umocnienia Twierdzy Modlin składają się:

Cytadela na prawym brzegu Narwi

umocnione przedmościa kazuńskie i nowodworskie

dwa łańcuchy fortów

Jest to największa zachowana twierdza w Polsce. Na terenie fortecy znajduje się najdłuższy w Europie budynek – cytadela licząca 2250 m długości.

Twierdza Modlin to nie tylko sama cytadela ale i kilka zachowanych fortów rozrzuconych na olbrzymim obszarze.

Zwiedzanie raczej w grupie zorganizowanej z przewodnikiem.

Twierdza Modlin była planem wielu filmów. Między innymi na jej terenie tereniekręcono film CK Dezerterzy. Budynki będące planem filmowym widać z wieży cytadeli.

Z wieży cytadeli rozciąga się także widok na styk Wisły i Bugo-Narwi.

Film z wycieczki po Twierdzy Modlin