Wirydarz zwany też paradyżem lub po prostu zieleńcem, jest integralną częścią założenia klasztornego. Wirydarz ma formę czworobocznego dziedzińca skupiającego wokół siebie zamkniętą zabudowę klasztorną. Po środku wirydarza znajduje się studnia lub fontanna wyobrażająca zdrój wody żywota wiecznego. Wirydarz pełen roślinności jest miejscem modlitwy, medytacji, ascezy, pokuty i procesji liturgicznych. Uprawiana wewnątrz roślinność w połączeniu z blaskiem poranka, słońcem południa i kolorytem zachodu, wytwarza niezapomniany klimat.
Wirydarz w Katedrze św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim założono na przełomie  XIII i XIV wieku. Zbudowany jest w stylu gotyckim, jako jedyne tego typu założenie przykatedralne w Polsce.