Molenna w Wodziłkach została zbudowana przez staroobrzędowców w 1885 roku. Początkowo nie posiadała ona dzwonnicy, którą dobudowano w 1928 roku i w tym samym nadano molennie wygląd siedemnastowiecznych cerkwii.
Molenna jest używana przez Staroobrzędowców do dziś.
Staroobrzędowcy należą do odłamu bezpopowców. Swoje świątynie nazywają molennami. Nabożeństwa prowadzi wybrany przez parafian nastawnik.

Wodziłki to wieś położona w województwie podlaskim, w dolinie Szeszupy, w Polsce.
Wieś jest siedzibą jednej z 4 parafii Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego.
Wieś Wodziłki została założona w 1788 roku przez rosyjskich staroobrzędowców, uchodzących z Imperium Rosyjskiego przed prześladowaniami religijnymi. Osiedlili się oni także w pobliskim Łopuchowie.