Niedaleko Kartuz w głębokim lesie znajduje się okazała budowla, której raczej nie spodziewalibyśmy się tutaj napotkać.
Jadąc od strony Kartuz napotykamy betonowy mur z wieżyczkami, a za nim wieżyce niedokończonego zamku czy pałacu.
Jest to najnowszy zamek w historii Polski. Zaczęto go budować w końcu XX wieku.
W zamierzeniach autora projektu cały budynek miał stać się galerią sztuki, wykończoną kunsztowną drewnianą sztukaterią oraz dziełami malarstwa dorównującymi pięknem zabytkom sprzed kilkuset lat.
Miał on mieć 1000 pokoi, okazałą salę balową, basen. Obecnie stoi niedokończony ale autor nadal ma nadzieję na jego dokończenie.
Jego położenie to goo.gl/maps/pKJfT4uTJ722