Altare della Patria czyli Ołtarz Ojczyzny to pomnik na Kapitolu w Rzymie będący częścią Placu Weneckiego. Pierwonie odnosił się do króla Wiktora Emanuela II, króla zjednoczonych Włoch. Od 1921 roku funkcjonuje jako Grób Nieznanego Żołnierza. Projektantem pomnika był Giuseppe Sacconi.

altare della patria
altare della patria