Terme di Caracalla to łazienki o monstruanej wielkości. Budynek term miał wymiary 337x328m, a kompleks term zajmował 11 ha. Terme di Caracalla powstały za panowania Marka Aurelisza Antoniusza Karakali od którego wzięły nazwę. W swoim czasie były to największe termy rzymskie. Termy dotrwały do 6 wieku n.e. kiedy to zostały zniszczone przez Gotów. Zniszczono wtedy akwedukty, które zasilały termy w wodę.

terme di caracalla największe termy w Rzymie
terme di caracalla największe termy w Rzymie