Odwiedzając kopalnię uranu w Kowarach, warto także zajrzeć do kopalni uranu w Kletnie. Jest to jedna z nieczynnych kopalni uranu w Polsce. Nieczynna kopalnia uranu w Kletnie położona jest na północnym stoku Żmijowca w Masywie Śnieżnika. Czasy świetności kopalni przypadają na lata 1948 – 1953. Była to duża kopalnia. Łączna długość wyrobisk to 37 km. Wydobyto tutaj i wywieziono do Rosji 20 ton uranu. Część udostępniona to najwyżej położona część kopalni, w sumie około 200m chodnika. Dojazd krętą drogą, trochę mało drogowskazów ale da się dojechać. Warto.