Kowary to małą miejscowość na Dolnym Śląsku niedaleko Jeleniej Góry.  Kowary położone są na wysokości od 420 do 1280 metrów nad poziom morza. Skutkuje to dużym zróżnicowaniem warunków klimatycznych w obrębie samej miejscowości.  Od południowego zachodu Kowary graniczą z Czechami. Granica biegnie od Przełęczy Okraj poprzez Kowarski Grzbiet do Skalnego Stołu.
Obecnie miasto ma charakter głównie turystyczny. Jednak w XX wieku było to miasto przemysłowe ściśle związane z produkcją rosyjskiej broni atomowej. W Kowarach były wydobywane rudy uranu. Na rudy uranu natknięto się przy eksploatacji rud żelaza. Wydobycie rud uranu rozpoczęto w 1927 roku za czasów niemieckich. Po 1945 roku wznowiono wydobycie rud uranu pod ścisłą kontrolą Związku Radzieckiego. Całość wydobycia była wywożona wgłąb Rosji.
Obecnie nieczynne już sztolnie kopalni rud uranu można zwiedzać w Kowarach i Kletnie.
Kopalnia w Kowarach jest to jedna z nieczynnych kopalni uranu w Polsce.
Ciekawostką są pozostałości po inhalatorium radonowym działającym w latach 1974 – 1989 w wyrobiskach byłej kopalni rudy uranu “Podgórze”.

Poniżej fotki ze sztolni w Kowarach.