Na Podlasiu między wsiami Rygałówka i Siółko stoi piękny, zadbany kościół. Człowiek z centralnej Polski nie spodziewa się natknąć na taką budowlę, zwłaszcza że jak to mówią są to tereny gdzie już wrony zawracają. Do granicy białoruskiej jest tylko parę kilometrów.
Obecny kościół rzymskokatolicki powstał jako cerkiew. Budowę rozpoczęto w 1901 roku na miejscu poprzedniej, drewnianej cerkwi. Konsekracja odbyła się w 1902 roku. Świątynia wzniesiona na planie krzyża greckiego, z wieżą na planie ośmiokąta, od południa wpisaną w plan korpusu, przykryto ją kilkoma kopułami. W 1905, po ogłoszeniu edyktu tolerancyjnego i amnestii za przewinienia
religijne, liczba wiernych prawosławnych zaczęła się zmniejszać. Pop wyjechał w 1914 roku, a w 1919 utworzono tu parafię rzymskokatolicką pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. W roku 1927 kościół został przebudowany i zmieniono częściowo jego styl. Przebudowano frontową wieżę z ośmiokątnej na czworokątną. Usunięto kopuły i stary dach, a wybudowano nowy i pokryto blachą.
Kościółek jest zadbany i pięknie się prezentuje wśród Pól Podlasia.
Położenie kościoła według Google: http://goo.gl/maps/rdwij