Historia zamku Korzkiew sięga 1352 roku, kiedy to rycerz Jan Syrokomla rozpoczął budowę gotyckiej wieży mieszkalnej. Zabudowania zamku tworzą trójkątny dziedziniec. W obwodzie murów obronnych umieszczone są dwie baszty – wschodnia i zachodnia, budynek bramny z pięknym portalem i półkolistą archiwoltą.
Na przestrzeni wieków zamek zmieniał swych właścicieli. W 1952 zamek został przejęty przez państwo i zaczął popadadć w ruinę. Obecnie Znowu jest odbudowany i mieści się w nim elegancki hotel.
U stóp zamku rozciąga się zespół parkowy z dobrze zachowanymi stanowiskami starodrzewia coraz pełniej służy okolicznym mieszkańcom jak i gościom, którzy licznie tu przyjeżdżają. Jeszcze przed II wojną światową w korzkiewskim parku stał dwór. Dziś zostały po nim zaledwie zarysy fundamentów.
Zamek położony jest na północ od Krakowa, około 10 km jadąc z Prądnika Białego w kierunku Skały.
Położenie Zamku Korzkiew wg. Google: http://goo.gl/maps/eq7PL