Odmowa wejścia na pokład samolotu może być podyktowana różnymi powodami. Niekiedy pasażer jest wypraszany z samolotu z powodu niewłaściwego zachowania, innym razem nie zostaje wpuszczony do środka przez brak miejsc spowodowany overbookingiem. Jeżeli nie odbyłeś lotu, pomimo że stawiłeś się na stanowisku odprawy na czas i posiadałeś bilet, sprawdź, jakie odszkodowanie Ci przysługuje.

1. Odszkodowanie za nieodbyte loty na długich trasach

2. Odszkodowanie za odmowę wejścia na pokład na krótszych trasach

Brak możliwości wejścia na pokład samolotu, pomimo posiadania ważnego biletu jest frustrujący dla każdego podróżnego. Frustracja jest tym większa, im szybciej chce się dotrzeć do miejsca docelowego. Niestety, linie lotnicze mogą odmówić wpuszczenia podróżnego na pokład. Co można zrobić w takiej sytuacji? Rozwiązaniem jest wystąpienie o odszkodowanie za odmowę wejścia na pokład. Ile można otrzymać w ramach rekompensaty?

Odszkodowanie za nieodbyte loty na długich trasach

Jeżeli powody niewpuszczenia na pokład są niezależne od pasażera (np. overbooking), podróżny może starać się o wypłatę odszkodowania. Ważne jest unikanie sytuacji, które mogą być uznane przez linie lotnicze za przyjęcie rekompensaty w innej formie. Dotyczy to między innymi przyjęcia vouchera na lot lub rabatu na różne usługi. Jeśli pasażer spotka się z odmową wejścia na pokład, choć posiada ważny bilet i stawił się na czas na stanowisku odprawy, może uzyskać odszkodowanie. Jego wysokość jest zależna od dystansu, na jakim miał odbyć się lot. Jeśli trasa przekracza 3500 km lub taką odległość pokonuje się w czasie lotu przesiadkowego, pasażerowi przysługuje odszkodowanie o wysokości do 600 euro.

Odszkodowanie za odmowę wejścia na pokład na krótszych trasach

Pasażerowie niewpuszczeni na pokład samolotów lecących na krótsze dystanse otrzymują od 250 do 400 euro. Podróż na dystansie od 1500 do 3500 km umożliwia uzyskanie rekompensaty finansowej w wysokości 400 euro, a jeśli trasa jest krótsza niż 1500 km – pasażer może otrzymać maksymalnie 250 euro.

Kwota odszkodowania może być pomniejszona o 50 procent, gdy linie lotnicze zapewnią pasażerom możliwość skorzystania z alternatywnego lotu. Co ważne, lot alternatywny powinien mieć przybliżony czas trwania. Do 1500 km czas podróży powinien wynosić do 2 godzin, natomiast podróż na dystansie od 1500 do 3500 km powinna trwać około 3 godzin. Wskazany czas trwania lotu obowiązuje zarówno w przypadku lotów bezprzesiadkowych, jak i przesiadkowych.

Więcej na temat odszkodowania za odmowę wejścia na pokład przeczytasz na https://givt.com/pl/odmowa-wejscia-na-poklad/